معاون بهداشتی وزارت بهداشت طی بازدیدی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۳ رشت، بهبود فضای فیزیکی مرکز مذکور را با توجه به فرسوده بودن زیر ساخت ها ی آن، مورد تاکید قرار داد. به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر علی رضا رییسی – معاون بهداشتی وزارت بهداشت در ادامه بازدید شامگاه دوشنبه، […]

معاون بهداشتی وزارت بهداشت طی بازدیدی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۳ رشت، بهبود فضای فیزیکی مرکز مذکور را با توجه به فرسوده بودن زیر ساخت ها ی آن، مورد تاکید قرار داد.

به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر علی رضا رییسی – معاون بهداشتی وزارت بهداشت در ادامه بازدید شامگاه دوشنبه، ضمن حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۳ رشت ( مرکز سید الشهدا)، ضمن بررسی مراقبت های بهداشتی ارایه شده در مرکز، روند ارایه خدمات رایگان سلامت را با حضور صاحبان فرایند مورد بررسی قرار داد.

وی بهبود فضای فیزیکی مرکز مذکور را با توجه به فرسوده بودن زیر ساخت ها ی این مرکز، مورد تاکید قرار داد و تسریع در ارتقای فضای فیزیکی موجود را در کوتاهترین زمان ممکن، خواستار شد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت در ادامه نحوه ارایه مراقبت های بهداشتی ارزیابی کرد و بر ارایه خدمات موثر به مادران باردار، نوزادان و ارتقای خدمات بهداشت روان به شهروندان و توسعه مراقبت ها به منظور کنترل عوامل بیماری زا مانند؛ فشارخون و دیابت تاکید کرد.

دکتر رییسی در پایان ضمن بازدیدی از چگونگی شکل گیری واحدهای مرکز، طی گفت و گویی با کارشناسان مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۳ از نزدیک با مسایل و مشکلات آنها آشنا شد.

لازم به ذکر است: جمعیت کل مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۳ رشت ۲۹ هزار و نهصد و هفتاد و چهار نفر و تعداد جمعیت روستایی این مرکز ۹ هزار و ششصد و هفتاد نفر است. این مرکز دارای یک پایگاه شهری، پنچ خانه بهداشت و سه پزشک ( ۲ پزشک خانواده و یک پزشک شهری ) و ۴۳ نفر پرسنل می باشد.