انجمن بوم بانان گیل ودیلم باهمکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان حاشیه تالاب سوستان لاهیجان را پاکسازی نمود . به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این برنامه که باحضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان وفعالین محیط زیست لاهیجان برگزار گردید حاشیه تالاب سوستان […]

انجمن بوم بانان گیل ودیلم باهمکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان حاشیه تالاب سوستان لاهیجان را پاکسازی نمود .


به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این برنامه که باحضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان وفعالین محیط زیست لاهیجان برگزار گردید حاشیه تالاب سوستان از زباله پاکسازی شد.

همچنین انجمن بوم بانان گیل ودیلم با همراهی اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان در نظر دارد طرحی تحت عنوان جمعه ها با محیط زیست در قالب پاکسازی برگزار نماید در این برنامه هرهفته یک منطقه از زباله پاکسازی می شود.

این برنامه با هدف ایجاد فرهنگ مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان وهمراهی شهروندان گرامی در روزهای جمعه هر هفته برگزار می شود .