عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از چند طرح مربوط به تالاب انزلی و همچنین شرکت در شورای برنامه ریزی استان به گیلان سفر میکند. به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت […]

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از چند طرح مربوط به تالاب انزلی و همچنین شرکت در شورای برنامه ریزی استان به گیلان سفر میکند.

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دعوت استاندار گیلان ، برای بازدید از چند طرح مربوط به تالاب انزلی و همچنین شرکت در شورای برنامه ریزی، به استان گیلان سفر میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر افزود در این سفر دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشته و بازدید از طرح های مربوط به تالاب انزلی و شرکت در شورای برنامه ریزی استان با حضور هر دو معاون رئیس جمهور انجام خواهد شد.
قربانعلی محمدپور افزود این سفر که به دعوت استاندار گیلان انجام میشود روز پنج شنبه با شرکت در شورای برنامه ریزی آغاز و روز جمعه با انجام بازدید های مربوطه به پایان خواهد رسید.