جلسه هم اندیشی بررسی چالش های زیست محیطی در حوزه های محیط طبیعی و انسانی با حضور تشکل های مردمی حامی محیط زیست ( سمن ها) در محل اداره حفاظت محیط زیست ماسال برگزار شد . به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این نشست اعضای جلسه […]

جلسه هم اندیشی بررسی چالش های زیست محیطی در حوزه های محیط طبیعی و انسانی با حضور تشکل های مردمی حامی محیط زیست ( سمن ها) در محل اداره حفاظت محیط زیست ماسال برگزار شد .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این نشست اعضای جلسه به بیان مشکلات پیش روی حفاظت از انفال طبیعی شهرستان پرداختند و ادر خصوص فعالیت های مناسب جهت حفظ مواهب الهی در مناطق طبیعی شهرستان تبادل نظر شد .