هفتمین نشست کمیته هماهنگی مشترک پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فاز دوم (jcc) صبح امروز با حضور مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان ؛ نماینده ارشد دفتر جایکا در گیلان ؛ مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا وکارشناسان این زمینه در سالن اجتماعات اما م […]

هفتمین نشست کمیته هماهنگی مشترک پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فاز دوم (jcc) صبح امروز با حضور مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان ؛ نماینده ارشد دفتر جایکا در گیلان ؛ مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا وکارشناسان این زمینه در سالن اجتماعات اما م رضا (ع) اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان از فعالیتهای این پروژه در ۷ زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب ؛ مدیریت آبخیز؛ فاضلاب ، پسماند ، اکوتوریسم ، آموزش و حقوقی گزارش کاملی ارائه نمود.

در ادامه مدیر دفتر اکوسیستمهای تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت به پشتوانه دولت و مجلس می توان تعادل پایداری جهت خدمت محلی؛ منطقه ای و جهانی برای حفاظت از تالاب با مشارکت عمومی ایجاد کرد و از تجربیات تیم جایکا به عنوان الگویی برای تالاب های دیگر کشور استفاده کرد .

مشاور ارشد تیم جایکا نیز توضیحاتی از فعالیت های سال آخر پروژه عنوان نمود .

در پایان نماینده ارشد دفتر جایکا در ایران از پایان همکاری ۱۲ سال جایکای ژاپن با ایران ابراز رضایت کرد و گفت امیدوار است دستاوردهای این فعالیتها در جهت احیای سایر تالاب های کشور به عنوان نمادی مناسب ومقبول استفاده شود .