در چارچوب برنامه آموزشی مدیریت پسماند در شهرستان شفت جلسه آموزشی با حضور بخشدار مرکزی و منتخبی از بهورزان خانه های بهداشت شهرستان شفت با همکاری اداره محیط زیست و تشکل زیست محیطی جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست در محل مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید . به گزارش مهر گیلان ، […]

در چارچوب برنامه آموزشی مدیریت پسماند در شهرستان شفت جلسه آموزشی با حضور بخشدار مرکزی و منتخبی از بهورزان خانه های بهداشت شهرستان شفت با همکاری اداره محیط زیست و تشکل زیست محیطی جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست در محل مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این جلسه آموزش هائی در خصوص تفکیک از مبداء و چگونگی مدیریت پسماند و کاهش زباله های تولیدی از مبداء توسط کارشناسان محیط زیست و سرکار خانم جنسی نماینده سمن مذکور ارایه شد .