در راستای صیانت از عرصه های با ارزش اکولوژیک کشور و تحقق سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست ؛ اصلاح و بازنگری مرز مناطق چهارگانه محیط زیست استان به انجام رسید . به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر […]

در راستای صیانت از عرصه های با ارزش اکولوژیک کشور و تحقق سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست ؛ اصلاح و بازنگری مرز مناطق چهارگانه محیط زیست استان به انجام رسید .

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر گفت جهت ارتقاء سطح مناطق به حداقل ۱۷% عرصه سرزمینی کشور و به استناد مفاد بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان براساس بند ظ ماده ۳۸ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از بررسیهای کارشناسی اقدام به اصلاح و بازنگری مرز مناطق چهارگانه محیط زیست استان نمود.

قربانعلی محمدپور تصریح کرد بر اساس اگهی رسمی روزنامه در مردادماه جاری مناطق حفاظت شده سیاهرود رودبار (خروج یک شهر و ۶۰ روستا از منطقه و جایگزین نمودن محدوده جنگلی با ارزش اکولوژیک بالا) ، منطقه حفاظت شده لیسار تالش (خارج نمودن بافت روستایی سوباتان) ، پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا (خارج نمودن روستاهای کانرود، سیبلی و رحیم محله) و پناهگاه حیات وحش چوکام رشت طی مصوبه شماره ۵۲۵۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ به تائید شورایعالی حفاظت محیط زیست رسید.