۳۵ تن پیاز و سیب زمینی برای توزیع در ماه مبارک رمضان در گیلان ذخیره شده است. به گزارش مهر گیلان  ،  مدیر سازمان تعاون روستایی استان  امروز گفت : برای تنظیم بازار در مبارک رمضان۲۵ تن پیاز و ۱۰ تن سیب زمینی در انبارهای گیلان ذخیره شد است. رامین گیلان شاهی افزود : پیاز […]

۳۵ تن پیاز و سیب زمینی برای توزیع در ماه مبارک رمضان در گیلان ذخیره شده است.

به گزارش مهر گیلان  ،  مدیر سازمان تعاون روستایی استان  امروز گفت : برای تنظیم بازار در مبارک رمضان۲۵ تن پیاز و ۱۰ تن سیب زمینی در انبارهای گیلان ذخیره شد است.
رامین گیلان شاهی افزود : پیاز و سیب زمینی از شنبه ۱۴ اردیبهشت با  ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار در مراکز تعاون روستایی گیلان توزیع  می شود.