بازهم انتشار خبری کذب در فضای مجازی اسباب تشویش اذهان مردم را فراهم نمود.   به گزارش مهر گیلان ،در هفته های اخیر موضوعات محیط زیستی به بحث داغ رسانه ها و فضای مجازی تبدیل شده ودغدغه مندان محیط زیست بانگرانی این موضوعات را دنبال نموده ومسئولین نیز به شیوه های مختلف سعی در روشنگری […]

بازهم انتشار خبری کذب در فضای مجازی اسباب تشویش اذهان مردم را فراهم نمود.  

به گزارش مهر گیلان ،در هفته های اخیر موضوعات محیط زیستی به بحث داغ رسانه ها و فضای مجازی تبدیل شده ودغدغه مندان محیط زیست بانگرانی این موضوعات را دنبال نموده ومسئولین نیز به شیوه های مختلف سعی در روشنگری نموده اند . اما متاسفانه داغ شدن این فضا که می تواند به روشن شدن ابهامات وپاسخگویی ودرنهایت به حفظ محیط زیست کمک نماید،عده ای را بر آن داشته تا با انتشار اخبار کذب و شایعات محیط زیستی به اهداف تخریبی خود دست یابند.  

شایعه ای که از شب گذشته مبنی بر انتقال ۶۰ تن داروی فاسد به استان گیلان در فضای مجازی پخش گردیده و متاسفانه برخی رسانه ها نیز بدون تحقیق در مورد صحت وسقم آن ،نسبت به انتشار آن اقدام نموده اند نیز از جمله همان شایعاتی است که با هدف تشویش اذهان عمومی ونگران کردن مردم منتشر گردیده است.

اداره کل  حفاظت محیط زیست گیلان ضمن تکذیب این خبر به اطلاع مردم شریف و رسانه های محترم استان گیلان می رساند ، خبر انتقال ۶۰ تن داروی  فاسد  یا تاریخ مصرف گذشته به  استان گیلان جهت دفن یا امحاء کذب می باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان همچون گذشته خود را ملزم به پاسخگویی به مردم و رسانه ها می داند.