به مناسبت روز ۲۱ تیر روز نه به پلاستیک ، کارگاه آموزشی با موضوع حذف پلاستیک و نه به  پلاستیک توسط اداره حفاظت محیط زیست لنگرود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لنگرود برگزار شد به گزارش مهر  گیلان -کارگاه آموزشی با موضوع حذف پلاستیک و روز بدون پلاستیک جهت آشنایی دانش آموزان  به […]

به مناسبت روز ۲۱ تیر روز نه به پلاستیک ، کارگاه آموزشی با موضوع حذف پلاستیک و نه به  پلاستیک توسط اداره حفاظت محیط زیست لنگرود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لنگرود برگزار شد


به گزارش مهر  گیلان -کارگاه آموزشی با موضوع حذف پلاستیک و روز بدون پلاستیک جهت آشنایی دانش آموزان  به مناسبت روز ۲۱ تیر روز  نه به پلاستیک  در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این کارگاه دانش آموزان با موضوع تفکیک زباله، حذف پلاستیک و استفاده از کیسه های پارچه ای در موقع خرید و استفاده کمتر از پلاستیک و مشتقات آن آشنا شدند. همچنین در ادامه  یکی از   دانش آموختگان رشته هنر و گرافیک، از اعضای  سمن های محیط زیستی لنگرود طریقه ساخت کیسه های پارچه ای دستی از  پارچه های باطله به دانش آموزان آموزش دادند تا در موادرد ضروری از آن استفاده کنند

سید امین نجات  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود در ادامه افزود ،  در این کارگاه های آموزشی برنامه های جذاب و آموزنده ای در راستای حفظ محیط زیست پرداخته شد..