مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، از آغاز عملیات جمع آوری، حمل و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی در سطح شرکت گاز استان خبر داد. به گزارش  مهرگیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای کلان محیط زیست نظام و قانون مدیریت پسماند، شرکت گاز استان گیلان مکلف به انجام اقدامات […]

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، از آغاز عملیات جمع آوری، حمل و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی در سطح شرکت گاز استان خبر داد.

به گزارش  مهرگیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای کلان محیط زیست نظام و قانون مدیریت پسماند، شرکت گاز استان گیلان مکلف به انجام اقدامات موثر در خصوص پسماندها به ویژه پسماندهای صنعتی و ویژه شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس شرکت گاز استان طی قراردادی با یک شرکت پیمانکاری نسبت به جمع آوری و امحای بشکه های خالی مرکاپتان، روغن های مستعمل مانند رکتیفایر و المنت فیلتر اقدام نموده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان اظهار داشت: پایبندی به اصول و ارزش های زیست محیطی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت گاز استان گیلان بوده و این شرکت در کلیه فرآیندهای خدمات رسانی خود اهدافی مانند استفاده بهینه از انرژی، عدم انتقال گازها و مواد آلاینده به هوا، کنترل ضایعات و عدم استفاده از مواد آسیب زننده به محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار داده است.

مهندس اکبر بیان نمود: این شرکت در راستای تحقق اهداف زیست محیطی خود، کلیه عملیات و فرآیندهای خود را که دارای جنبه های زیست محیطی بوده و همچنین الزامات قانونی مرتبط را شناسایی و برای دستیابی به آن برنامه ریزی و روش اجرایی تهیه نموده است.

وی در پایان گفت: شرکت گاز استان گیلان در مرحله اول تعداد ۱۷۲ بشکه مرکاپتان را جهت امحا ارسال نموده است و برنامه ریزی های لازم جهت امحای مابقی پسماندها در مراحل بعدی انجام شده است.