در هفته دولت امسال ۵ روستای صعب العبور چولاده، کوهستان خطبه سرا، تنبو، مظلم کم و رندل در شهرستان تالش از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند. به گزارش مهرگیلان ، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر برخورداری ۵ روستای دیگر شهرستان تالش از نعمت گاز طبیعی اظهار داشت: با گازرسانی […]

در هفته دولت امسال ۵ روستای صعب العبور چولاده، کوهستان خطبه سرا، تنبو، مظلم کم و رندل در شهرستان تالش از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

به گزارش مهرگیلان ، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر برخورداری ۵ روستای دیگر شهرستان تالش از نعمت گاز طبیعی اظهار داشت: با گازرسانی به این روستاها در هفته دولت امسال مجموع روستاهای گازدار این شهرستان به ۱۸۴ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است اظهار داشت: با بهره مندی این روستاها از نعمت گاز طبیعی، درصد برخورداری روستایی از گاز در تالش به ۹۱ درصد افزایش می یابد.

اکبر اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۲۲ کیلومتر عملیات شبکه گذاری انجام شده است و با گازدارشدن این ۵ روستا مجموع خانوارهای روستایی گازدار در تالش به ۳۲هزار ۶۶۰ خانوار افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان از برنامه ریزی این شرکت برای گازرسانی به ۲۷ روستای دیگر شهرستان تالش در قالب خوشه مریان در آینده خبر داد و گفت: با اجرای طرح مذکور درصد بهره مندی روستایی این شهرستان به بالای ۹۵ درصد خواهد رسید و تالش بعنوان شهرستان سبز در حوزه گازرسانی معرفی می شود.