شرکت گاز استان گیلان در اردیبهشت امسال توانسته است بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ انشعاب گاز در سراسر استان نصب نماید. به گزارش مهر گیلان،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اهتمام ویژه شرکت گاز برای برخورداری تمام نقاط استان از نعمت گاز طبیعی اظهار داشت: در اردیبهشت امسال بالغ بر […]

شرکت گاز استان گیلان در اردیبهشت امسال توانسته است بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ انشعاب گاز در سراسر استان نصب نماید.

به گزارش مهر گیلان،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اهتمام ویژه شرکت گاز برای برخورداری تمام نقاط استان از نعمت گاز طبیعی اظهار داشت: در اردیبهشت امسال بالغ بر هزار و ۵۰۰ انشعاب گاز در سراسر استان نصب شده که ۲۳ درصد از این میزان مربوط به حفرات خالی شهرها می باشد.

وی با اعلام این موضوع بیان نمود: با نصب این تعداد انشعاب، مجموع انشعابات گاز در گیلان به ۵۸۴ هزار عدد افزایش یافته است.

حسین اکبر گفت: تمرکز شرکت گاز استان گیلان همزمان با آغاز نیم قرن دوم فعالیت شرکت گاز، بر روی افزایش سطح کیفی خدمات و اجرای پروژه های کیفی مختلف نظیر پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب می باشد با این وجود این شرکت گازرسانی به مناطق باقیمانده و حفرات خالی شهرها را از یاد نبرده و در جهت بهره مندی همه گیلانیان عزیز از گاز تلاش می نماید.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر ۹۸ درصد خانوارهای شهری و روستایی و ۵۳۷۱ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان سال آینده ۱۱۳ روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر که در مناطق صعب العبور و کوهستانی استان قرار دارند از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.