بازدید رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت از پروژه احداث تصفیه خانه دفنگاه سراوان به گزارش مهر گیلان ،بازدید از مرکز دفن زباله سراوان توسط اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی شهر رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

بازدید رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت از پروژه احداث تصفیه خانه دفنگاه سراوان
به گزارش مهر گیلان ،بازدید از مرکز دفن زباله سراوان توسط اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی شهر رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت گرفت که در روند این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی انجام کار در احداث پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله دفنگاه سراوان مورد بررسی قرار گرفت./انتهای پیام