استاندار گیلان در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استفاده از ظرفیت های بالقوه را راهی برای دستیابی به تعالی سازمانی، دانست. به گزارش مهر گیلان،دکتر ارسلان زارع- استاندار گیلان، در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بودجه را یکی از مولفه های موثر در پیشبرد اهداف سازمان ها دانست و تصریح کرد: […]

استاندار گیلان در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استفاده از ظرفیت های بالقوه را راهی برای دستیابی به تعالی سازمانی، دانست.

به گزارش مهر گیلان،دکتر ارسلان زارع- استاندار گیلان، در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بودجه را یکی از مولفه های موثر در پیشبرد اهداف سازمان ها دانست و تصریح کرد: این مهم اگر با اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیت و نیز با اعمال پیش بینی های لازم، مورد ارزیابی قرار گیرد، سازمان در روند خدمت رسانی و امور محوله موفق خواهد بود.
استاندار گیلان، بودجه را عامل مهمی در تحرک و پویایی سازمان ها ارزیابی کرد و اظهار داشت: انجام وظایف گسترده هم زمان با به انجام رساندن برنامه عملیاتی و نیز استفاده از ظرفیت های موجود، ارتباط مستقیمی با توسعه و پیشرفت و در نهایت تعالی سازمانی، دارد.
وی زیر ساخت های دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به جهت تجهیزات وفضای فیزیکی پایین تر از میانگین کشوری خواند و خاطرنشان کرد؛ پرکردن خلاء ها و این فاصله ها در زمان کوتاه ممکن نیست، در این راستا، هم افزایی و بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه می تواند تاثیر گذار باشد.
دکتر زارع در پایان سخنان خود، خواستار تشکیل کمیته تخصصی برای برون رفت از شرایط موجود ومدیریت منابع در دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
دکتر محمدحسین قربانی- نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه با بیان اینکه اولویت بندی کردن مسایل می تواند به بهبود اوضاع منجر شود، گفت: عملکرد گیلان در حوزه سلامت، آنطور که شایسته مردم گیلان است صورت نگرفته است، در این راستا با بهره گیری از ظرفیت های موجود، همت مضاعف و نگاه میدانی می تواند در جهت گذر از این چالش ها مثمرثمر باشد.

اعضای هیات علمی سرمایه دانشگاه هستند
وی اعضای هیات علمی را سرمایه دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی را با فضاهای دیگر نباید مقایسه کرد، دیدگاه نسبت به دانشگاه باید کاملا علمی بوده وسیاست را نباید وارد دانشگاه کرد.
نماینده مردم آستانه در مجلس شورای اسلامی، نگاه مردم را به خانواده بهداشت و درمان، نگاهی ویژه خواند و خاطرنشان کرد: تکمیل کلینیک های ویژه و پرداخت مطالبات کارکنان حوزه سلامت، در مسیر ایجاد انگیزه، درآمد و رفاه عمومی مردم، بسیار حایز اهمیت است.
دکتر اسماعیل ابراهیمی- رییس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تقدیر از اقدامات رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، وی را دردآشنای حوزه سلامت دانست و اظهار امیدواری کرد، شناسایی مشکلات و هم افزایی راه گشای خروج از این وضعیت باشد.
گفتنی است؛ اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور استاندار گیلان، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رییس دانشگاه، دکتر شاهین آخوند زاده- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضای هیات امنا دانشگاه، با رویکرد بررسی تفصیلی بودجه سال جاری برگزار شد. غف/