به گزارش مهر گیلان -دکتر ناصر حاج محمدی در ماه های گذشته به طور مداوم و مرتب از دفنگاه سراوان و محل ساخت تصفیه خانه بازدید کرده است. وی در جریان آخرین بازدید خود نیز از مراحل ساخت سوله، دیوارکشی، ساخت دیوار حائل بتنی در تصفیه خانه شیرابه سراوان و همچنین آماده سازی دستگاه های […]

به گزارش مهر گیلان -دکتر ناصر حاج محمدی در ماه های گذشته به طور مداوم و مرتب از دفنگاه سراوان و محل ساخت تصفیه خانه بازدید کرده است.

وی در جریان آخرین بازدید خود نیز از مراحل ساخت سوله، دیوارکشی، ساخت دیوار حائل بتنی در تصفیه خانه شیرابه سراوان و همچنین آماده سازی دستگاه های تصفیه خانه شیرابه در کارخانه لوله بتنی گلریز دیدن کرده است.

در این برنامه بازدید مهندس گلریز پیمانکار پروژه توضیحاتی کامل از روند پیشرفت اجرای پروژه ارائه کرده و دکتر حاج محمدی هم بر سرعت عمل همراه با دقت نظر در انجام و ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های این دفنگاه تاکید نموده است.

شایان گفتن است برخی از مدیران شهرداری رشت از جمله فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.