رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور در وزارت بهداشت، با معاونین و مدیران وزارت بهداشت در خصوص بهبود وضعیت بهداشتی درمانی و دانشجویی دانشگاه رایزنی کرد. به گزارش مهر گیلان، در پی سفر دوروزه دکتر نمکی- وزیر بهداشت به استان گیلان در آبان ماه سال جاری، دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، […]

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور در وزارت بهداشت، با معاونین و مدیران وزارت بهداشت در خصوص بهبود وضعیت بهداشتی درمانی و دانشجویی دانشگاه رایزنی کرد.

به گزارش مهر گیلان، در پی سفر دوروزه دکتر نمکی- وزیر بهداشت به استان گیلان در آبان ماه سال جاری، دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور در وزارت بهداشت، با دکتر تقوی نژاد -معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت، دکتر سیما سادات لاری – معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت، دکتر فریدون نوری خواه – رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت و دکتر سیدحسین داوودی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی دیدار  و گفتگو کرد.

 در این دیدار، در خصوص بهبود زیر ساخت های بهداشتی درمانی گیلان، تامین نیروی انسانی، تامین بودجه و بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان  و خوابگاه های دانشجویی رایزنی شد.