مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان فومن با هدف انتخاب مدیر عامل واعضای هئت مدیره ،تعداد از مسئولین شهرستان واعضای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فومن در محل دفتر رئیس این زندان برگزار گردید. به گزارش مهر گیلان ،  مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان فومن با هدف انتخاب مدیرعامل واعضای هئیت مدیره برگزار شد […]

مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان فومن با هدف انتخاب مدیر عامل واعضای هئت مدیره ،تعداد از مسئولین شهرستان واعضای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فومن در محل دفتر رئیس این زندان برگزار گردید.00121
به گزارش مهر گیلان ،  مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان فومن با هدف انتخاب مدیرعامل واعضای هئیت مدیره برگزار شد
رحمانی رئیس انجمن حمایت از خانواده  زندانیان فومن ضمن تقدیر از تلاشهای اعضای انجمن حمایت از زندانیان،مسئولین وخیرین این شهرستان در پیشبرد اهداف مربوطه، به خدمات وبرنامه های انجام شده مانند برگزاری جشن نسیم مهر وغیرو در حمایت از خانواده زندانیان اشاره کرد و ابراز داشت :یکی از اهداف اصلی این انجمن ایجاد درآمدزائی پایدار در جهت رفع نیازهای مالی زندانیان وخانواده هایشان می باشد و هرگونه بی توجهی به این امر باعث ایجاد مشکلات جدی برای این قشر آسیب پذیر خواهد شد .

مومن زاده فرماندار این شهرستان هم توجه به خانواده زندانیان در قالب های مختلف فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی را مهم دانست وگفت :تقویت بنیه های انجمن در جهت دستگیری از این قشر وگسترش خدمات رفاهی – فرهنگی نیازمند همدلی،همت ومشارکت همگانی در سطح شهرستان می باشدکه امیدواریم با تلاش اعضای حاضر وخیرین این شهرستان این امر تحقق یابد.

در ادامه ایران عقیده دادستان شهرستان فومن گفت :حمایت از خانواده  زندانیان در بخش قضائی نیز مورد توجه خاصی بوده وافرادواجد شرایط بر طبق قوانین وضوابط می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند وبا توجه به این که بیکاری ،فقر اقتصادی وفرهنگی  در افراد بزه دیده ومنحرف از هنجارهای اجتماعی ملموس می باشد بنابراین قوه قضائیه هرگونه مساعدت در جهت بهبود وضعیت خانواده زندانیان از جمله کمک به فعالیتهای اصلاحی وتربیتی ، فرهنگی وحمایتی را در جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم وبازگشت به چرخه اقتصادی وتولیدی کشور به کار بسته است تا انشاا… شاهد کاهش جرائم وبهبود وضعیت رفاهی خانواده های زندانیان در این شهرستان باشیم .
در پایان مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فومن نیز به ارائه گزارشی از عملکردهای انجمن حمایت  در راستای کمک به خانواده های زندانیان پرداخت./انتهای پیام