شرکت گاز در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مشترکین در استان گیلان تحویل داده است. به گزارش مهر گیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان عنوان کرد: مشترکین گاز در استان گیلان در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند. […]

شرکت گاز در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مشترکین در استان گیلان تحویل داده است.

به گزارش مهر گیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان عنوان کرد: مشترکین گاز در استان گیلان در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز حدود ۳۵ درصد از مجموع مصرف گاز در استان متعلق به مصرف کنندگان خانگی می باشد که در مقایسه با سال ۹۷، شش درصد افزایش یافته است.

مهندس اکبر افزود: با توجه به جذب ۳۷ هزار مشترک خانگی جدید و کاهش حدود ۶ درصدی دمای هوا در یک سال گذشته، افزایش تنها ۶ مصرف گاز خانگی آمار قابل قبولی بوده و نشان دهنده رعایت صرفه جویی توسط مشترکین گیلانی می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در ادامه از مصرف ۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه های استان خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، هشت درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه گفت: پس از بخش نیروگاهی و خانگی، بخش صنعتی با ۶۹۷ میلیون مترمکعب گاز، رتبه سوم بیشترین میزان مصرف گاز را در استان در اختیار دارد و پس از آن بخش های حمل و نقل با ۳۰۵ میلیون مترمکعب و تجاری با ۲۳۶ میلیون مترمکعب قرار دارند.

مهندس اکبر در خاتمه از برنامه ریزی شرکت گاز استان گیلان برای تحویل ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز به حوزه های مختلف مصرف تا پایان سال جاری خبر داد.