هانی عسکری رییس سازمان فاوا شهرداری رشت از افزایش سه برابری پهنای باند اینترنت شهرداری رشت خبر داد. به گزارش مهر گیلان ، عسکری با اشاره به اینکه با عقد قراردادی دوساله با شرکت فناپ تلکام، سرمایه گذار پروژه فیبرنوری شهر رشت، پهنای باند اینترنت این شهرداری از ۳۰ مگابایت در ثانیه ، به سرعت […]

هانی عسکری رییس سازمان فاوا شهرداری رشت از افزایش سه برابری پهنای باند اینترنت شهرداری رشت خبر داد.

به گزارش مهر گیلان ، عسکری با اشاره به اینکه با عقد قراردادی دوساله با شرکت فناپ تلکام، سرمایه گذار پروژه فیبرنوری شهر رشت، پهنای باند اینترنت این شهرداری از ۳۰ مگابایت در ثانیه ، به سرعت ارسال و دریافت ۱۰۵ مگابایت در ثانیه ارتقا یافت افزود؛ مطالبات این شرکت نیز از محل درآمدهای حاصل از قرارداد سرمایه گذاری«مشارکت و بهره برداری فیبرنوری شهر رشت» در پایان قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد و بدین ترتیب با توجه به شرایط دشوار مالی شهرداری رشت، ضمن ارتقای پهنای باند اینترنت این شهرداری در راستای تامین زیر ساخت های مورد نیاز جهت ارائه خدمات الکترونیک، از پرداخت هزینه ماهیانه برای سرویس اینترنت خودداری شده و کاربران درون سازمانی نیز کیفیت بهتری را در بهره برداری از شبکه اینترنت و سامانه های مرتبط تجربه خواهند کرد.