به گزارش مهر گیلان – در هفته گذشته مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت از بهره برداری گاز مرکز استان بازدید بعمل آورد. در این نشست مهندس منصف رئیس بهره برداری مرکز استان شرکت گاز گیلان گزارشی از عملکرد آن مجموعه ارائه نمود. وی از نماینده مردم رشت درخواست نمود تا درخصوص دشواری […]

به گزارش مهر گیلان – در هفته گذشته مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت از بهره برداری گاز مرکز استان بازدید بعمل آورد.

در این نشست مهندس منصف رئیس بهره برداری مرکز استان شرکت گاز گیلان گزارشی از عملکرد آن مجموعه ارائه نمود.

وی از نماینده مردم رشت درخواست نمود تا درخصوص دشواری های دریافت مجوز از شهرداری برای نصب انشعاب متقاضیان و موضوع رد درخواست ماده ۱۰۳ و همچنین پشتیبانی در دریافت مطالبات شرکت از بدهکاران خانگی، صنعتی و تجاری پیگیری های لازم صورت پذیرد.