شرکت گازگیلان در بهار امسال بیش از ۸۱ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز را به انجام رسانده است. به گزارش مهرگیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان از اجرای ۸۱ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در سه ماهه اول سال جاری در استان خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد از این میزان […]

شرکت گازگیلان در بهار امسال بیش از ۸۱ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز را به انجام رسانده است.

به گزارش مهرگیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان از اجرای ۸۱ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در سه ماهه اول سال جاری در استان خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد از این میزان متعلق به گازرسانی در مناطق روستایی می باشد که نشان از توجه ویژه گاز جهت بهره مندی همه روستاییان عزیز از نعمت گاز دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: با شبکه گذاری صورت گرفته در بهار امسال مجموع طول شبکه گاز در گیلان به حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.

مهندس اکبر همچنین از نصب ۲ هزار و ۵۰ انشعاب گاز در سه ماهه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: از این میزان بیش از ۷۲ درصد در مناطق روستایی و مابقی مربوط به حفرات خالی شهرها می باشد.

وی با بیان اینکه با نصب این تعداد انشعاب در سال جاری، مجموع انشعابات گاز در گیلان به بیش از ۵۹۷ هزار عدد افزایش یافته است اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان امسال بالغ بر ۱۴ هزار انشعاب دیگر در مناطق مختلف استان نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در خاتمه اظهار داشت: هم اکنون شبکه و انشعابات گاز به اقصی نقاط استان گسترش یافته و این مسئله لزوم نگهداری و بازرسی مستمر تاسیسات گاز را بیش از بیش ضروری می سازد.