عملیات اجرایی توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت آستارا شامل توسعه دو فیدر ۶۳ کیلوولت آغاز گردیدبه گزارش مهر گیلان- «محمد افتخاری» مجری طرح پست‌های معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: عملیات اجرایی توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت آستارا شامل توسعه دو فیدر ۶۳ کیلوولت آغاز گردید. افتخاری در خصوص هدف از اجرای این […]

عملیات اجرایی توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت آستارا شامل توسعه دو فیدر ۶۳ کیلوولت آغاز گردید
به گزارش مهر گیلان- «محمد افتخاری» مجری طرح پست‌های معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: عملیات اجرایی توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت آستارا شامل توسعه دو فیدر ۶۳ کیلوولت آغاز گردید. افتخاری در خصوص هدف از اجرای این پروژه گفت: این پروژه شامل خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی و تست و راه‌اندازی بوده و در راستای تغذیه پست جدید و در حال احداث ۶۳/۲۰ کیلوولت آستارا و بمنظور برقرسانی پایدار و مطمئن شهرستان آستارا در حال انجام بوده که در سال ۹۹ به بهره‌برداری خواهد رسید. گفتنی است دو فیدر مذکور خط کابلی ۶۳ کیلوولت و کابل فیبر نوری به طول ۹ کیلومتر را به پست ۶۳/۲۰ کیلوولت آستارا متصل خواهد نمود.