خط تولید ۱۵۰ تنی تصفیه روغن های خوراکی یکی از کارخانه های واقع در شهرستان رودبار با حضور معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان افتتاح شد. به گزارش مهر گیلان؛ با حضور امیر سرتیپ سعید شعبانیان معاون هماهنگ کننده و رئیس هیئت مدیره سازمان اتکا و نیز آرش فرزام […]

خط تولید ۱۵۰ تنی تصفیه روغن های خوراکی یکی از کارخانه های واقع در شهرستان رودبار با حضور معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان افتتاح شد.
به گزارش مهر گیلان؛ با حضور امیر سرتیپ سعید شعبانیان معاون هماهنگ کننده و رئیس هیئت مدیره سازمان اتکا و نیز آرش فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان در رودبار ، خط تولید ۱۵۰ تنی تصفیه روغن های خوراکی یکی از کارخانه های این شهرستان به بهره برداری رسید.

با افتتاح خط تولید جدید افزایش ظرفیت تولید این کارخانه از ۹ هزار تن به ۴۵ هزار تن محقق گردید و سهم تولید کارخانه مذکور از ۰.۵ درصد به ۲.۸ درصد در کشور ارتقا یافت.