جزییات سفر نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت در نشست شبکه شهرهای خلاق خوراک شناسی دنیا در جئونجو کره جنوبی تشریح شد. عباس صابر رییس کمیسیون عمران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بهداشت و محیط زیست ، فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو […]

جزییات سفر نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت در نشست شبکه شهرهای خلاق خوراک شناسی دنیا در جئونجو کره جنوبی تشریح شد.ko7
عباس صابر رییس کمیسیون عمران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بهداشت و محیط زیست ، فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت ، حسن هادی زاده مدیر دفتر توسعه گردشگری شهرداری رشت در نشست شبکه شهرهای خلاق در جئونجو کره جنوبی حضور یافتند .

به گزارش مهر گیلان ، فاطمه قدیمی در تشریح برنامه های برگزار شده در این نشست گفت : نشست شبکه شهرهای خلاق، با حضور ۱۵۰ شرکت کننده ، متشکل از هیئت های عالی مقام شهرهای خلاق یونسکو و شبکه شهرهای خلاق کره و شهرهای متقاضی و علاقمند به پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در زمینه خوراک شناسی بود که در جئونجو کره جنوبی از چهارشنبه ۲۸ مهر الی جمعه ۳۰ مهر ماه جاری برگزار شد.

وی در ادامه گفت : در مراسم افتتاحیه این نشست نماینده وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری میزبان ، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو کره و همچنین شهرداران سئول، اینچئون، جئونجو، گوانگجو، بوسان، تونگیئونگ، دائگو، پاجو، بوچئون و یوسو از جمله افراد حاضر در جلسه بودند و مدیر بخش خلاقیت یونسکو ، دستیار فرهنگی یونسکو و نمایندگان شبکه شهرخلاق کانادا و ژاپن نیز از سخنرانان کلیدی بودند که به بررسی اهداف توسعه پایدار و استراتژی آینده و مطالعات موردی عملکرد شبکه های شهر پرداختند.

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت تصریح کرد : از جمله اهداف برگزاری این نشست توسعه شبکه، بحث و بسط دادن فعالیت های مشارکتی در میان شهرهای خلاق یونسکو در زمینه خوراک شناسی، افزایش آگاهی عمومی از شبکه شهرهای خلاق یونسکو به عنوان مدلی برای توسعه پایدار شهری با استفاده از خلاقیت به عنوان یک عامل استراتژیک و ایجاد شبکه شهرهای خلاق کره به منظور فعالیت به عنوان یک گروه مشورتی را می توان نام برد.

فاطمه قدیمی افزود : برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی برای نمایندگان شهرهای خلاق خوراک شناسی در راستای تقویت شبکه، تبادل برنامه شهرهای خلاق یونسکو، معرفی شبکه شهرهای خلاق یونسکو و استراتژی آن در رابطه با اهداف توسعه پایدار از دیگر موارد انجام شده در این نشست بود .

مدیر برنامه های شهر خلاق رشت دریونسکو خاطر نشان کرد : برگزاری تورهای آشپزی و گردشگری، جشن مجللی از غذای جئونجو و اجرای سنتی جئونجو نیز در دستور کار قرار داشت .

قدیمی با اشاره به کارگاه آموزشی شهرهای خلاق خوراک شناسی گفت : این کارگاه با سخنرانی شهردار و رئیس شورای شهر جئونجو افتتاح شد. در جلسه اول این کارگاه، ایجاد شبکه پایدار میان شهرهای خلاق خوراک شناسی و در جلسه دوم عصر همان روز ماهیت مواد غذایی جئونجو، دانش و کاربرد بین المللی آن تشریح شد. دیدار از جشنواره بی بومبا از دیگر برنامه در نظر گرفته شده در این روز بود. بازدید رسمی از نمایشگاه بین المللی خوراک ترش و بازدید رسمی از آموزشگاه آشپزی خلاق کره از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده بود .

وی در خصوص مباحث آموزشی مطرح شده یاد آور شد : در کار گاه های اساتید مواردی تجاری سازی غذاها و نحوه ارائه محصولات ، اهداف ، استراتژی ها با تاکید بر جشنواره ها ، پیشنهاد تشکیل کمیته های سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، تحقیق ذیل گروه خوراک شناسی شهر های خلاق و عضویت هر یک از شهر ها در کارگروه های مختلف ، نحوه ارایه غذا و برگزاری تورهای مزرعه ، تاثیر سرمایه گذاری در مسیر غذا در توسعه اقتصادی شهر ها ،نحوه تغذیه سالم و موارد ازمایشگا هی انجام شده در خصوص عدم داشتن دانش درست مصرف کردن غذا ، تاکید بر رابطه بین فرهنگ و غذا و رفتار شهروندان در رستوران ها از جمله موارد مورد بحث بود .

قدیمی خاطر نشان کرد : پیشنهادات مطرح شده توسط اعضا شامل ایجاد یک شبکه مانند نشنال ژئوگرافیک در خصوص غذاها توسط شبکه شهرهای خلاق غذا و به اشتراک گذاری داده ها در یک بستر یکپارچه مجازی بود ./انتهای پیام