مدیریت شهری رشت پیشگام در اجرای «شهرداری الکترونیک» گیلان سازمان سرمایه گذارى شهرداری رشت در راستای ایجاد زیر ساخت های شهرداری الکترونیک با همکاری سایر واحدهای مربوط اقدام به تهیه اسناد و انتشار آن به صورت فراخوان عمومی نمود . به گزارش مهر گیلان -ابه نقل از امور ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های […]

مدیریت شهری رشت پیشگام در اجرای «شهرداری الکترونیک» گیلان سازمان سرمایه گذارى شهرداری رشت در راستای ایجاد زیر ساخت های شهرداری الکترونیک با همکاری سایر واحدهای مربوط اقدام به تهیه اسناد و انتشار آن به صورت فراخوان عمومی نمود .

به گزارش مهر گیلان -ابه نقل از امور ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری، جلسه بازگشایی پاکات شرکت های متقاضی در تاریخ ۱۶/۶/۹۹ در محل این سازمان برگزار گردید. این جلسه که با حضور نماینده سازمان بازرسی استان گیلان، معاون اقتصادی ، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و حراست این شهردارى برگزار شده بود، پاکت هاى پیشنهادی شرکت هاى متقاضی بررسى شد.

در این پروژه سامانه هاى کاربردی اعم از جمع سپارى با قابلیت ارائه درخواست الکترونیک صدور پروانه‌ و پایان کار در شهرداری نصب نقشه برداری از تمامى املاک شهر اجرا و ممیزی تمام املاک شهر بروزرسانى خواهد شد.

امید است تا هفته آتی قرارداد مشارکت با شرکت برنده فراخوان جهت اجراى این امر مهم منعقد و شهردارى رشت گامى بزرگ در جهت هوشمندسازى زیرساخت ها، جذب درآمد پایدار و ارائه خدمات بهینه به شهروندان برداشته شود.