به گزارش مهر گیلان مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در گفت و گویی اظهار کرد: در راستای دریافت اعتبارات حوزه بازآفرینی سه جلسه برگزار گردید که جلسه اول در شهرداری رشت با حضور معاونین فرماندار و روسای کمیته ۴ گانه برگزار شد. وی تصریح کرد: در این جلسه ۱۷ پروژه شهرداری رشت در حوزه بازآفرینی […]

به گزارش مهر گیلان مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در گفت و گویی اظهار کرد: در راستای دریافت اعتبارات حوزه بازآفرینی سه جلسه برگزار گردید که جلسه اول در شهرداری رشت با حضور معاونین فرماندار و روسای کمیته ۴ گانه برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه ۱۷ پروژه شهرداری رشت در حوزه بازآفرینی مورد بررسی قرار گرفت و اولویت ما انتخاب پروژه هایی بود که دارای قابلیت اجرایی باشند.

سرپرست شهرداری رشت اضافه کرد: جلسه دوم به ریاست فرماندار شهرستان رشت و دبیری اداره راه و شهرسازی برگزار گردید و شهرداری پنج پروژه بازآفرینی اولویت دار خود را پیشنهاد داد که توسط ستاد بازآفرینی شهرستان رشت به تصویب رسید.

مهندس عطایی با اشاره به پنج پروژه اولویت دار شهرداری رشت در حوزه بازآفرینی اذعان داشت: پروژه اول مرمت و احیای عمارت میرزا خلیل رفیع، پروژه دوم ساماندهی تالاب عینک در مسیر گردشگری و سلامت شامل ایجاد پیست بین المللی قایقرانی، طراحی و اجرای پل در پهنه اول تالاب عینک، پروژه سوم بازآفرینی بازنگری مطالعات و تدقیق پهنه های نیازمند بهسازی و بازآفرینی رشت، پروژه چهارم جمع آوری آب های سطحی محلات رودبارتان و ساغریسازان و پروژه پنجم طراحی و ایجاد خانه کارآفرینی و اشتغال در تالاب عینک است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری رشت دبیری ستاد بازآفرینی شهرستان رشت را عهده دار است بیان کرد: ۴ بخش خمام، سنگر،کوچصفهان و سنگر نیز پروژه های خود در حوزه بازآفرینی را ارائه دادند که برای هر بخش یک پروژه بازآفرینی به تصویب رسید.

سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: پروژه های بازآفرینی نیز به تصویب ستاد استانی به ریاست استاندار محترم رسید و ان شاالله در مرحله انعقاد موافقت نامه و آغاز عملیات اجرایی قرار گیر