شرکت گاز استان گیلان در شش ماه اول سال جاری توانست ۵ هزار ۳۲۶ انشعاب گاز را در مناطق مختلف استان نصب نماید. به گزارش مهر گیلان ،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اعلام اجرای ۱۹۰ کیلومتر شبکه گاز در نیمه اول امسال در گیلان، اظهار داشت: با اجرای این عملیات، مجموع طول خطوط […]

شرکت گاز استان گیلان در شش ماه اول سال جاری توانست ۵ هزار ۳۲۶ انشعاب گاز را در مناطق مختلف استان نصب نماید.

به گزارش مهر گیلان ،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اعلام اجرای ۱۹۰ کیلومتر شبکه گاز در نیمه اول امسال در گیلان، اظهار داشت: با اجرای این عملیات، مجموع طول خطوط گاز در استان به بیش از ۲۱ هزار و دویست کیلومتر رسیده است.

وی با بیان این موضوع اظهار داشت: شرکت گاز استان گیلان با وجود حرکت به سمت کیفی سازی خدمات، گازرسانی به روستاهای باقیمانده را وظیفه مهم خود دانسته و برای تحقق آن تلاش می نماید و اجرای ۹۷ درصد از شبکه گذاری انجام شده امسال در روستاها، گواه این مدعاست.

مهندس اکبر در ادامه از نصب بیش از ۵ هزار و سیصد انشعاب گاز در بهار و تابستان امسال در گیلان خبر داد و گفت: با نصب این تعداد انشعاب، مجموع انشعابات گاز در استان گیلان به بیش از ۶۰۰ هزار عدد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان اینکه نصب این تعداد انشعاب، سبب بهره مندی ۲۲ روستای دیگر از نعمت گاز طبیعی شده است، گفت: با افزایش تعداد مشترکین گاز طبیعی در استان، لزوم نگهداری و بازرسی مستمر تاسیسات و خطوط گاز مهم تر و ضروری تر از گذشته می باشد.

وی در پایان با اشاره به شروع فصل سرما از همه مشترکین گاز درخواست نمود تا با رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، هزینه کمتری را به اقتصاد خانوار تحمیل نمایند