مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بعنوان یکی از درگاه های خدمات رسانی ۲۴ ساعته شرکت تاکنون کارنامه واگذاری حدود ۴۴ هزار فقره انشعاب و پاسخگویی به درخواست ها و خدمات مورد نیاز متقاضیان را بر عهده داشته است. به گزارش مهر گیلان، معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از […]

مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بعنوان یکی از درگاه های خدمات رسانی ۲۴ ساعته شرکت تاکنون کارنامه واگذاری حدود ۴۴ هزار فقره انشعاب و پاسخگویی به درخواست ها و خدمات مورد نیاز متقاضیان را بر عهده داشته است.

به گزارش مهر گیلان، معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از واگذاری ۴۴ هزار فقره انشعاب آب و فاضلاب از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ خبر داد.

رضا سبحانی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اعلام این خبر افزود: مرکز ارتباط با مشتریان و سامانه ۱۲۲ یکی از درگاه های هوشمند و ترکیبی شامل سامانه های اطلاعاتی گویا و اپراتورهای مجرب می باشد که به صورت شبانه‌روزی در ارتباط با مردم است و تاکنون کارنامه واگذاری حدود ۴۴ هزار فقره انشعاب و پاسخگویی به درخواست ها و خدمات مورد نیاز را از سال ۱۳۹۶ بر عهده داشته است.

وی همچنین افزود: با توجه به گذشت چند سال از اجرای برنامه های ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات الکترونیک و نوین به متقاضیان و مشترکین خدمات شرکت آب و فاضلاب طی نشستی با حضور همکاران معاونت خدمات مشترکین و درآمد و حوزه فناوری اطلاعات و GIS شرکت، روند افزایش راندمان و بهبود شرایط ارائه خدمات به مشترکین در سطح شهرها و روستاهای استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای گیلان همچنین خاطرنشان کرد: محورهای مدنظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش GIS و سامانه ارتباط با مشتریان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اقدامات انجام شده در استان گیلان تشریح و راه اندازی مرکز ارتباط مردمی ۱۲۲ و عملکرد آن موفق اعلام شد.

وی همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این نشست را، پیشنهاد برجسته تر شدن بکارگیری رویه های مبتنی بر موقعیت املاک و انشعابات، با توجه به بازنگری های صورت گرفته با هدف افزایش راندمان فعالیت های شرکت در خدمات رسانی اعلام کرد و گفت: فراهم شدن امکان بهره برداری از سامانه های سازمانهای همکار، می تواند دستاوردهایی به مراتب بیشتر و بهتری را بدنبال داشته باشد.

سبحانی یاد آور شد: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با تمرکز بر حداقل رسانی زمان تولید و ارائه خدمت از طریق تکیه بر سامانه های اطلاعات مکانی و توصیفی، به دنبال پیاده‌سازی نسل جدیدی از ساختار گردش اطلاعاتی درون و برون سازمانی است که در نتیجه آن رشد محسوس خدمات رسانی در کلیه شهرها و روستاهای استان گیلان از دیدگاه مشترکین مشهود باشد.