تعداد روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در گیلان به بیش از هزار و ۵۰۰ روستا رسید. تعداد روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در گیلان به بیش از هزار و ۵۰۰ روستا رسید.به گزارش مهرگیلان،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان امروز گفت : تعداد روستاهای بهره مند از […]

تعداد روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در گیلان به بیش از هزار و ۵۰۰ روستا رسید.

تعداد روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در گیلان به بیش از هزار و ۵۰۰ روستا رسید.
به گزارش مهرگیلان،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان امروز گفت : تعداد روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی بهداشتی و تصفیه شده در گیلان با ۱۸ درصد افزایش به هزار و ۵۷۷ روستا رسید و هم اکنون اهالی بیش از ۷۷ درصد روستاهای استان از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

سید محسن حسینی با بیان اینکه سال ۹۱ ، هزار و ۴۴۰ روستای گیلان ، معادل ۶۵ درصد روستاها از آب تصفیه شده بهره مند بودند افزود : در ۷ سال گذشته به ۱۳۷ روستای دیگر گیلان نیز آبرسانی شد.

وی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی بازسازی تاسیسات آب آشامیدنی روستاهای گیلان در این مدت گفت : برای تامین و تقویت آب آشامیدنی روستاهای گیلان نیز در ۷ سال گذشته ، ۶۴ حلقه چاه حفر و ۱۱۵ دهنه چشمه بهسازی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با بیان اینکه ۱۲۲ ایستگاه پمپاژ و بیش از ۲۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب آشامیدنی در روستاهای گیلان ساخته شد گفت: با لوله گذاری بیش از ۵ هزار متر خطوط انتقال ، توزیع آب روستایی در گیلان ۳۶ درصد افزایش یافت.

سید محسن حسینی افزود : هم اکنون ۴ هزار و ۳۰۰ نفر از روستاییان گیلان از شبکه مدرن فاضلاب بهره مند هستند