به گزارش مهر گیلان ، جلسه شورای معاونین شهرداری رشت به ریاست سید محمد احمدی شهردار رشت برگزار شد. در این جلسه پروژه ها با اعتبارات ملی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در انتهای جلسه شهردار احکام مدیران جدید شهرداری رشت را اهدا کرد. شهردار رشت با اشاره به انتصابات انجام شده اظهار کرد: شهرداری […]

به گزارش مهر گیلان ، جلسه شورای معاونین شهرداری رشت به ریاست سید محمد احمدی شهردار رشت برگزار شد.

در این جلسه پروژه ها با اعتبارات ملی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در انتهای جلسه شهردار احکام مدیران جدید شهرداری رشت را اهدا کرد.

شهردار رشت با اشاره به انتصابات انجام شده اظهار کرد: شهرداری رشت نیروهای توانمندی دارد و نگاه من این است از ظرفیت نیروهای داخلی شهرداری استفاده کنیم.

وی با تاکید بر پرورش نیروهای جدید و توانمند بیان کرد: باید هنر ما این باشد در زمانی که مسئول هستیم مسئولان جدیدی پرورش دهیم.

احمدی با اشاره به اینکه انتصابات انجام شده خطی و سیاسی نیست عنوان داشت: انتصابات برمنبای گردش نخبگان صورت گرفت.

شهردار رشت با آرزوی موفقیت و توفیق برای مدیران شهرداری در منصب های جدید، بر رسیدگی مطالبات مردمی تاکید کرد.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و احترام به شهروندان اظهار کرد: درب اتاق مدیران باید برای شهروندان باز باشد.

شهردار رشت با اشاره به اینکه مدیران شهرداری تعامل لازم با اعضای شورا را داشته باشند گفت: اعضای شورا منتخب مردم هستند و احترام به اعضای شورا، احترام به مردم است و باید در چارچوب قوانین از ظرفیت اعضای محترم شورا به خوبی استفاده شود.