شهردار رشت در نشست با مسئولان نواحی : نواحی خط مقدم خدمت رسانی شهرداری هستند نشست سید محمد احمدی شهردار رشت با مسئولان نواحی مناطق پنج گانه شهرداری روز گذشته (یکشنبه، اول آذر) برگزار شد. به گزارش مهر گیلان-واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست سید محمد احمدی شهردار رشت با […]

شهردار رشت در نشست با مسئولان نواحی : نواحی خط مقدم خدمت رسانی شهرداری هستند نشست سید محمد احمدی شهردار رشت با مسئولان نواحی مناطق پنج گانه شهرداری روز گذشته (یکشنبه، اول آذر) برگزار شد.

به گزارش مهر گیلان-واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست سید محمد احمدی شهردار رشت با مسئولان نواحی مناطق پنج گانه شهرداری روز گذشته (یکشنبه، اول آذر) برگزار شد.

شهردار رشت در این جلسه مسئولان نواحی را خط مقدم خدمت رسانی در شهرداری دانست و گفت: بسیاری از خدمات شهرداری برعهده نواحی است و اکثریت موضوعات شهری بر محور ناحیه متمرکز است.

احمدی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد با فعالیت های گسترده است تصریح کرد: ما موظفیم وظایف و رسالتی که قانون بر عهده ما گذاشته است را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.

شهردار رشت به نقش مهم رؤسای نواحی در تحقق توسعه شهری و کسب رضایتمندی مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان نواحی نماینده تام الاختیار شهردار در ناحیه محسوب می شوند.

احمدی بر ضرورت جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد و متذکر شد: نواحی باید با گزارش به موقع از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر جلوگیری کنند.

وی در پایان با تاکید بر حفظ کرامت انسانی خواستار برخورد مودبانه و تکریم ارباب رجوع شد و اظهار کرد: تحت هر شرایطی باید اخلاق را اولویت قرار داده و با مردم رفتار مناسب داشته باشیم