معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب گیلان فعالیت های دفتر توسعه پایدار و مدیریت مصرف این شرکت در سال جاری را تشریح کرد. به گزارش مهر گیلان؛ جمشید علیپور امروز با اشاره به اینکه پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی گیلان، نظام مدیریت سبز […]

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب گیلان فعالیت های دفتر توسعه پایدار و مدیریت مصرف این شرکت در سال جاری را تشریح کرد.

به گزارش مهر گیلان؛ جمشید علیپور امروز با اشاره به اینکه پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی گیلان، نظام مدیریت سبز در دفتر توسعه پایدار و مدیریت مصرف معاونت برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل شد، گفت: با تشکیل کارگروه مربوطه در دیماه سال جاری و پس از ابلاغ احکام اعضاء که از معاونت های مختلف شرکت بودند، نظام مدیریت سبز شروع بکار کرد.

وی افزود: این کارگروه با توجه به دستورالعمل و راهنمای اجرای آیین نامه های نظام مدیریت سبز که بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۹ فعالیت های خود را در راستای کارگروه سال ۹۸ که در دفتر HSE متمرکز بود، با هدف پایداری و حفظ محیط زیست آغاز کرد.

وی گفت: در این راستا دو جلسه با اعضای کارگروه مدیریت سبز برگزار و تفویض وظایف به نمایندگان معاونت ها به منظور اجرای شاخص های شش گانه انجام شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب گیلان افزود: مصرف انرژی، آب، مدیریت پسماند، مصرف سوخت و وسایل نقلیه، ساختمان و تجهیزات، آموزش و فرهنگ سازی از مهمترین اصول کار نظام مدیریت سبز است.

علیپور به اقدامات اجرایی این نظام اشاره و تصریح کرد: تفکیک زباله های کاغذی از پسماند های تر و سایر زباله ها، در ساختمان های مرکزی و شماره یک ستاد شرکت و همچنین امور شهرستان رشت از طریق استقرار سطل های جمع آوری کاغذ در اتاق های اداری انجام شده است.

وی، هدف از انجام این کار را بازیافت زباله های کاغذی و حفظ محیط زیست عنوان کرد.