با تصویب مجلس تمامی اشخاص ، دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی موظف به اجرای مقررات و سیاست های مندرج در قانون لایحه هوای پاک شدند. به گزارش  مهر گیلان ؛ کلیات این لایحه  ۳۴ ماده ای هفته قبل با ۱۲۸ رأی موافق تصویب شد. نمایندگان مجلس بررسی لایجه هوای پاک را آغاز  و […]

با تصویب مجلس تمامی اشخاص ، دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی موظف به اجرای مقررات و سیاست های مندرج در قانون لایحه هوای پاک شدند.

به گزارش  مهر گیلان ؛ کلیات این لایحه  ۳۴ ماده ای هفته قبل با ۱۲۸ رأی موافق تصویب شد.
نمایندگان مجلس بررسی لایجه هوای پاک را آغاز  و با تصویب ماده یک لایحه هوای پاک تعریف آلودگی هوا را مشخص کردند.
بررسی جزییات این لایحه از صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
براساس ماده یک این لایحه اصطلاحات به کار رفته در لایحه هوای پاک دارای معنای مشروح زیر است:
۱- آلودگی هوا : عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع ، گاز ، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد ، به صورت طبیعی یا انسان ساخت ، مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده ، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.
۲- حدود مجاز انتشار آلاینده ها:
میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا
۳- منابع آلوده کننده هوا به شرح زیر عبارتند از:
منابع طبیعی:‌ شامل توفان های گرد و غبار، توفان های شن ، آتش سوزی جنگلها ، مراتع ، آتشفشان ها است.
منابع انسان ساخت: شامل؛
الف- منابع متحرک: هرگونه منبعی که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری
ب- منابع ثابت: هرگونه منبعی که در محل ثابت نیز سبب انتشار آلاینده می شود از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش های
خدماتی ، تجاری، اداری و خانگی
۴- مواقع اضطراری:
مواقعی است که با استمرار پایداری جوی براساس اعلام سازمان هواشناسی و یا افزایش میزان غلظت آلاینده ها براساس اعلام سازمان شرایط به گونه ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی کند.
۵- سازمان: برای رعایت اختصار در این قانون از واژه ” سازمان به جای” سازمان حفاظت محیط زیست” استفاده می شود.
این ماده با ۱۷۹ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.
* الزام تمامی اشخاص و دستگاهها به اجرای قانون هوای پاک
با تصویب مجلس تمامی اشخاص ، دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی موظف به اجرای مقررات و سیاست های مندرج در قانون لایحه هوای پاک شدند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هوای پاک با تصویب ماده ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس تمامی اشخاص ، دستگاه ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، مناطق ویژه اقتصادی ، شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند مقررات و سیاست های مندرج در این قانون را رعایت کنند.
سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.
آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع قانون لایحه هوای پاک توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
این ماده با ۱۸۱ رأی موافق ، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.
* اعمال ممنوعیت و محدودیت در مواقع اضطرار آلودگی هوا
با تصویب مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت کشور با تصویب هیئت وزیران در مواقع اضطرار ، ممنوعیت یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی برقرار خواهند کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هوای پاک با تصویب ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس در مواقع اضطرار ، سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی ، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کرده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم می رساند.
با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا ، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده ، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد.
تبصره یک: میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان حفاظت از محیط زیست که بنا به پیشنهاد این سازمان و نیروی انتظامی به تصویب مجلس می رسد و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲: در این شرایط تمامی دستگاه ها و ارگان های ذی ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان هستند.
مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم ، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می شوند.
تبصره ۳: سازمان حفاظت از محیط زیست موظف است آیین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روز رسانی آن را با همکاری وزارتخانه های بهداشت ، کشور ، صنعت و نیروی انتظامی تهیه و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
این ماده نیز با ۱۳۵ رأی موافق ، ۴۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.
* لایحه هوای پاک برای رفع ایرادات به کمیسیون کشاورزی بازگردانده شد
لایحه هوای پاک که بررسی جزییات آن از صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته بود برای رفع ایرادات به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بازگردانده شد.
اولین دستور کار امروز مجلس ، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه هوای پاک بود.
کلیات این لایحه اخیرا به تصویب مجلس رسیده بود و امروز نیز مواد یک ، دو و سه لایحه با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید.
با وارد دانستن ایرادات و ابهاماتی از سوی نمایندگان مجلس ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع داد تا با در نظر گرفتن نظرات سایر کمیسیون ها ایرادات آن را برطرف کنند.
لاریجانی گفت:‌ لایحه هوای پاک و مساله آلودگی هوا برای ما مهم است و اصرار داریم هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
وی افزود: مساله آلودگی هوا صرفا مختص تهران نیست و استان های خوزستان، مرکزی، سیستان و بلوچستان و سایر استان های کشور هر کدام به نحوی درگیر مساله آلودگی هوا هستند و این موضوع نیز به عوامل مختلف بستگی دارد.
رئیس مجلس ادامه داد: آقای ابطحی نکته ای گفتند مبنی بر اینکه شاکله لایحه هوای پاک تغییر کرده  و ممکن است شورای نگهبان به این موضوع ایراد بگیرد بنابراین باید به این مساله توجه شود.
لاریجانی افزود: در بندهای دیگر این لایحه نیز ایراداتی وجود دارد و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با دقت بیشتری موضوع را بررسی و نظرات سایر کمیسیون ها از قبیل صنایع و معادن، بهداشت و درمان و انرژی را بگیرد.
سرانجام رئیس مجلس لایحه هوای پاک را به کمیسیون کشاورزی، اب و منابع طبیعی ارجاع داد و گفت:‌ کمیسیون نمی تواند به مواد یک، دو و سه که تصویب شده است دست بزند./انتهای پیام /صداو سیما