در این شماره هفته نامه اقتصادشمال می خوانید: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلانخروج بیش از یک میلیون خودرو از گیلان در طرح نوروزی

در این شماره هفته نامه اقتصادشمال می خوانید:

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان
خروج بیش از یک میلیون خودرو از گیلان در طرح نوروزی