کانال راست سد سنگر و کانال‌های فومنات از امروز به مدت ۲۰ روز آبگذاری می‌شود.


به گزارش مهرگیلان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان امروز گفت: آب سد سفید رود از امروز ۵ اردیبهشت در کانال راست سد سنگر برای آبیاری شالیزار‌های مناطق شرقی و کانال‌های آبیاری فومنات برای آبیاری شالیزار‌های مناطق غربی استان رها می‌شود.
وحید خرمی افزود: کانال چپ سد سنگر نیز از ۹ اردیبهشت برای آبیاری شالیزار‌های مناطق مرکزی گیلان آب گذاری می‌شود.
وی با اشاره به افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود و کانال‌های آبیاری هشدار داد: صاحبان کارگاه‌های فعال در بستر این رودخانه ادوات کارگاهی را خارج کنند و شهروندان نیز از ورود به حریم رودخانه و کانال‌ها برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار خودداری کنند.