شرکت گاز استان گیلان هم راستا با گسترش سطح کیفی و تنوع خدمات گاز، با تمام توان در حال گازرسانی به مناطق باقیمانده استان می باشد و توانسته در سال 99، بیش از 46 هزار متقاضی گاز را بهره مند از گاز طبیعی کرده است.

به گزارش مهر گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام جذب بیش از ۴۶ هزار مشترک جدید گاز در سال گذشته در استان، بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۳۱ درصد رشد داشته است.

حسین اکبر با بیان اینکه هم اکنون همه شهرها و ۲ هزار و ۸۰ روستای گیلان برخوردار از نعمت گاز طبیعی می باشند، اظهار داشت: با جذب مشترکین جدید در سال ۹۹، مجموع مشترکین گاز طبیعی در گیلان از مرز یک میلیون و ۱۴۰ هزار عبور کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در ادامه بر گازرسانی به روستاها و مناطق باقیمانده استان تأکید کرد و گفت: بالغ بر ۹۶ درصد عملیات گازرسانی صورت گرفته در سال گذشته متعلق به مناطق روستایی و دورافتاده استان بوده است.

وی در خاتمه از همه مشترکین و مصرف کنندگان بویژه مشترکین جدید گاز طبیعی درخواست کرد تا ضمن رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کلیه خدمات مورد نیاز خود را از درگاه های الکترونیک همچون تلفن گویای ۳۴۱۴، سایت و یا نرم افزار موبایلی شرکت گاز دریافت نمایند.