حسام نواب صفوی به تعلیق پروانه وکالتش در پی شکایت شاکی خصوصی واکنش نشان داد.

او در پستی اینستاگرامی به اتهامات مطرح شده درباره خود پاسخ داد.

واکنش حسام نواب صفوی به تعلیق پروانه وکالتش

نواب صفوی با باین اینکه سالها در برابر شایعات سکوت کرده نوشت: «اما سکوت در این شرایط، خیانت است.»

او اتهامات علیه خود را رد کرده و به یکی از فعالان فضای مجازی به شدت حمله کرده که برای آبروی او ارزشی قائل نشده و به توضیحاتش توجهی نکرده است.

نواب صفوی نوشت:

“بدین وسیله بنده صراحتا از بزه هاى انتسابى، اعلام برائت میکنم و در فرصتى که حال مساعدترى داشته باشم مفصلا با شما مردم صحبت خواهم کرد اما اجازه ندهید با کلاهبردار نشان دادن بنده شما را فریب دهند و یا از این طریق از شما پولى دریافت کنند.”

او افزود: «رای دادگاه بالاترین دفاع است این خانواده جهت اخاذی از من شکایت میکنند آرا قطعی دیگری طی شبهای دیگر برای شما میگذارم و اگر ذره به فکر آبرو و مال خود هستید این آرا را بخوانید.»

او تصاویری از رای دادگاه در یک پرونده را منتشر کرده که نشان می دهد قرار منبع تعقیب برای او صادر شده است. او نوشته است: “این خانوم در صفحه ۴در مقابل سئوال بازپرس که پرسید با ایشان مهمانی رفتی ،پارک یا کافی شاپ رفتی این خانوم می‌گوید نه و اقرار صریح میکند من چه بگویم؟؟؟ بعد بالاتر از رای در دنیا نداریم من رای برائت و قطعی برای شما گذاشتم اگر رای مال سال ۸۹است برای این که این خانواده هر ماه از من شکایت میکنند شکایت بعدی تا سال ۱۴۱۰ممکن است به ۷۰ عدد برسد چکار میشود کرد شما بودید چه می‌کردید؟؟؟”

واکنش حسام نواب صفوی به تعلیق پروانه وکالتش
واکنش حسام نواب صفوی به تعلیق پروانه وکالتش
واکنش حسام نواب صفوی به تعلیق پروانه وکالتش