مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان: دومین مرحله آبگذاری کانال راست سد سنگر از امروز آغاز شد.

به گزارش مهرگیلان؛ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: آبگذاری مرحله دوم کانال راست سد سنگر برای آبیاری شالیزار‌های مناطق شرق استان، از صبح امروز ۲۵ اردیبهشت آغاز و به مدت ۸ روز ادامه دارد و سپس به مدت ۴ روز آبگذاری در این کانال قطع می‌شود.
وحید خرّمی افزود: آبگذاری کانال‌های فومنات و چپ سد سنگر برای آبیاری شالیزار‌های مناطق مرکزی گیلان که از ۹ اردیبهشت آغاز شده بود تا صبح روز ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد و سپس آبگذاری در کانال چپ سد سنگر به مدت ۴ روز قطع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم رعایت تقویم زراعی و اتمام نشاء برنج از سوی شالیکاران در مدت آبگذاری کانال‌های کشاورزی گفت: با توجه به افزایش آب رودخانه سفیدرود و کانال‌های آبیاری و برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، شهروندان از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال‌های آبیاری و تأسیسات آبی خودداری کنند.