جانشین رئیس ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا گیلان تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری حضوری آزمون دانش آموزان دوره های نهم و دوازدهم را تشریح کرد.

  به گزارش مهر گیلان -دکتر محمود قاسم نژاد  با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مقابله و مدیریت با  کرونای استان طی روز جاری اظهار داشت: با توجه به برگزاری حضوری آزمون پایه های نهم و دوازدهم و نیز اهمیت موضوع سلامت دانش آموزان ، اولیا و کادر مربیان و معلمان تمهیداتی اتخاذ شده که فاصله  دو متری بین دانش اموزان الزامیست که دست اندر کاران باید بر این امر توجه داشته باشد.   وی ادامه داد: چنانچه افرادی دچار بیماری تشخیص داده شوند با ارائه  شماره ملی به دانشگاه علوم پزشکی استان، در مراقبت خواهند بود و روند درمانی آنان صورت خواهد گرفت و چنانچه دانش آموزانی مبتلا به بیماری باشند در اتاق ایزوله ، آزمون گرفته خواهد شد .   قاسم نژاد دریافت کارت ورود به جلسه  در پایه های نهم و دوازدهم را الکترونیکی  عنوان و تصریح کرد:  نیاز به حضور افراد و دانش اموزان برای دریافت کارت نیست ضمن آنکه داخل مدرسه نیز تمهیداتی اتخاذ شده که  دانش آموزان برای  امتحانات  با فاصله از هم حضور داشته باشند.    جانشین رئیس ستاد مقابله و مدیریت کرونای گیلان ادامه داد: برای کسانی که جزو تصحیح کنندگان اوراق در مراکز حوزه ها هستند نیز تمهیدات بهداشتی اتخاذ شده است.   وی افزود: برای مدارس شبانه روزی که دارای پایه های نهم یا دوازدهم هستند، مقرر شد با کاهش دانش آموزان در خوابگاه ها حضور داشته و در امتحانات شرکت داشته باشند.