سید محمد احمدی شهردار رشت با نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش مهر گیلان -شهردار رشت در این جلسه با اشاره به مناسب سازی معابر شهری برای افراد کم توان جسمی اظهار داشت: شهرداری رشت از ظرفیت خود برای مناسب سازی معابر برای افراد کم توان جسمی(معلولین، نابینایان و..) استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه معلولان مانند هر شهروند دیگری حق زندگی و برخورداری از امکانات شهری را دارند بیان داشت: باید امکانات شهری به صورت عادلانه برای اقشار مختلف به ویژه افراد کم توان جسمی توزیع شود.

در این جلسه مدیر کل بهزیستی گیلان با سید محمد احمدی شهردار رشت در خصوص بحث ماده ۱۶ و مناسب سازی معابر شهری به تبادل نظر پرداخته و در این راستا تصمیمات خوبی اتخاذ گردید.