سامانه کلرزنی مایعی مجتمع آبرسانی روستایی سرداران شهید شهرستان فومن نصب و راه اندازی شد.

به گزارش مهر گیلان؛ مدیر امور آبفای فومن امروز گفت: این سامانه به منظور استفاده در مواقع اضطراری با هزینه ای بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال نصب و راه اندازی شد.

وحید مهجور افزود: مجتمع آبرسانی سرداران شهید فومن در روستای باغبانان واقع شده که آب شرب سالم و بهداشتی ۱۱ هزار و ۷۹۰ مشترک شهرستان های فومن و صومعه سرا را تامین می کند.