شهروندان سالمند پس از دریافت پیامک و یا تماس تلفنی به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند.

به گزارش مهر گیلان -آغاز تزریق دز دوم واکسن کرونا در گیلانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ واکسیناسیون سالمندان براساس اولویت سنی در مراکز تزریق آغاز شده و خانواده‌ها باید منتظر دریافت پیامک یا تماس تلفنی باشند.

بر اساس آخرین آمار‌ها تا کنون بیش از ۱۹۰ هزار نفر در گیلان حداقل یک دز واکسن را دریافت کردند./ صدا و سیما مرکز گیلان