فلاح میری : مدیران برق که برنامه قطعی‌ها را بدون اطلاع رسانی قبلی و با تبعیض در استان اجرا کنند ، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش مهر گیلان- اخطار دادستان مرکز گیلان درباره قطعی‌های بدون برنامه برقبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ سیدمهدی فلاح میری ، دادستان مرکز گیلان در خصوص اعمال تبعیض و رعایت نشدن برنامه خاموشی‌ها به مدیران شرکت توزیع برق استان اخطار داد.

فلاح میری با اشاره به گزارش‌های رسیده به دادستانی در خصوص نارضایتی شهروندان از قطعی‌های مکرر برق، افزود: قطعی‌های بدون برنامه و تبعیض آمیز برق پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه تامین نیروی برق و رعایت برنامه زمانی خاموشی‌ها با توجه به شرایط موجود از حقوق عامه محسوب می‌شود، افزود: در صورت رعایت نشدن برنامه قطعی‌ها و اطلاع رسانی قبلی و تبعیض میان مناطق مختلف در قطع برق، مدیران برق گیلان از بابت ترک فعل، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: مدیران شرکت برق گیلان موظفند مستندات و برنامه قطعی‌ها را به دادستانی ارایه کرده و در صورت رعایت نشدن دقیق آن، پاسخگو باشند.