با هدف بهره مندی همه گیلانیان از نعمت گاز طبیعی، عملیات گازرسانی به 24 روستای صعب العبور و کوهستانی شهرستان تالش استان گیلان در حال اجراست.

به گزارش مهر گیلان -حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان درخصوص وضعیت گازرسانی در شهرستان تالش گفت: هم اکنون عملیات گازرسانی به ۲۴ روستای کوهستانی این شهرستان در قالب خوشه مریان مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است.

وی با بیان این خبر اظهار داشت: این روستاها مجموعا دارای یک هزار و ۲۶۸ خانوار می باشند و برای تکمیل گازرسانی این طرح بزرگ بالغ ۲۲۵ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع گاز طراحی شده و در مرحله اجرا می باشد.

حسین اکبر هدف شرکت گاز را بهره مندی همه گیلانیان از نعمت گاز طبیعی عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه، درصد برخورداری گاز روستایی شهرستان تالش از ۹۲ درصد به حدود ۹۶ درصد می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان روند گازرسانی به مناطق باقیمانده استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: علاوه بر شهرستان تالش، طرح های گازرسانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان های املش، رودسر، آستارا، رودبار، شفت و لنگرود نیز در حال انجام است.