مدیرکل امور بانوان گیلان، از شناسایی ۷۹۹۸ زن کارآفرین در استان خبر داد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان گیلانی بالاتر از میانگین کشوری آن بوده که این آمار گواهی بر سهم قابل توجه زنان استان گیلان در توسعه اقتصادی کشور است.

به گزارش مهر گیلان -زهرا یعقوب نژاد در گفت وگو با ایسنا، یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه‌ توسعه ‌یافتگی کشورها را میزان اهمیت و اعتباری دانست که زنان دارند و اظهار کرد: امروزه زنان کارآفرین نقش مهمی در توسعه اقتصاد خرد کشورها ایفا می‌کنند.وی با اشاره به ارتقای زنان در زمینه کسب و کار و کارآفرینی، افزود: موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه ‌تنها از لحاظ اقتصادی سودمند است، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای اقشار مختلف جامعه در پی دارد.مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان، با تاکید بر لزوم شناسایی و معرفی بانوان کارآفرین به جامعه، تصریح کرد: بانوان به عنوان قشر کارا، خلاق، خوش فکر، توانمند، مبتکر و کوشا می توانند نقش تعیین کننده در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و در نهایت توسعه اقتصادی داشته باشند.یعقوب نژاد، با اشاره به اهمیت نقش اجتماع محور زنان، خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان گیلانی بالاتر از میانگین کشوری آن بوده که این آمار گواهی بر سهم قابل توجه زنان استان گیلان در توسعه اقتصادی کشور است.وی با بیان اینکه سامانه انتخاب زنان کارآفرین با رای مردم توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری راه اندازی شده است، گفت: در قالب اجرای طرح «انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر» که اولین دوره آن در سال ۹۷ اجرایی شد، موفق به شناسایی زنان کارآفرین شهری و روستایی استان و تشکیل بانک اطلاعاتی شدیم.مدیرکل امور بانوان گیلان، از شناسایی ۷۹۹۸ زن کارآفرین در استان خبر داد و اضافه کرد: تاکنون ۱۰ دوره از طرح «انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر» اجرایی شده و استان گیلان در هر ۱۰ دوره از این طرح ملی نماینده شهری و روستایی داشته است.

ویبا بیان اینکه در هر دوره طرح مذکور ۱۰ زن کارآفرین برتر شهری و ۱۰ زن کارآفرین برتر روستایی دارای بالاترین آرای مردمی معرفی و تجلیل می شوند، اظهار کرد: در مجموع ۱۰ دوره برگزار شده، ۱۴ منتخب از گیلان داشتیم که هفت منتخب شهری و هفت منتخب روستایی بودند.یعقوب نژاد، با اشاره به برگزاری دهمین و آخرین دوره طرح انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به صورت وبینار، متذکر شد: فاطمه رحیمی نژاد از رشت تنها منتخب گیلانی این دوره است.مدیرکل امور بانوان گیلان، شهرستان های رشت، صومعه سرا، بندرانزلی، رودسر، رضوانشهر و تالش را به ترتیب دارای بیشترین کارآفرین منتخب دانست و افزود: همچنین پروانه رفیعی فلاح آبادی و گلناز نظامی در دوره اول، آسیه صادقی در دوره دوم، ساریه پورصالح در دوره سوم، نرگس طهماسبی در دوره چهارم، رقیه رضایی لاکسار و نسرین فلاحی در دوره پنجم، فاطمه دریساوری و مهری فتح الهی در دوره ششم، سرور عباسپور قاسم آبادی در دوره هفتم، فاطمه کامیاب کهران در دوره هشتم و شادی پیروزی و لیلا حامیان رودسری در دوره نهم از منتخبین بودند../ایسنا