جهاد کشاورزی گیلان امروز اعلام کرد تاکنون ۳۱ درصد از محصول برنج در گیلان برداشت شده است.

به گزارش مهر گیلان -معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: تا کنون ۳۱ درصد از محصول برنج گیلان معادل ۷۴ هزار و ۵۴۳ هکتار از شالیزارهای استان برداشت شده است.سید علی موسوی با اشاره به اهمیت برداشت ماشینی برنج در کاهش هزینه ها و افزایش میانگین تولید افزود:  تا کنون ۹۰۷ هکتار از شالیزارها به صورت ماشینی و ۱۸ هزار و ۶۳۶ هکتار به صورت دستی و سنتی برداشت شده است.وی با اشاره به مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای برداشت برنج در گیلان گفت: ۵۵ درصد از شالیزارهای گیلان در مرحله برداشت هستند ، شالیکاران از شرایط استفاده کنند و هر چه زودتر محصولشان را درو کنند.

گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار و ۳۰۰ هزار شالیکار دارد.