با اطلاع رسانی مناسب و استفاده گسترده مشترکین گیلانی از درگاه های خدمات غیرحضوری شرکت گاز، بیش از 880 هزار خدمت مرتبط با گاز در مرداده ماه امسال در گیلان ارائه شده است.

به گزارش مهر گیلان -حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان درخصوص خدمات الکترونیک این شرکت گفت: در مرداد ماه ۱۴۰۰ از طریق درگاه های غیرحضوری شامل نرم افزار موبایلی، سایت، سامانه تلفنی و دفاتر پیشخوان دولت مجموعاً ۸۸۲ هزار و ۵۸۳ خدمت به مشترکین گاز در گیلان ارائه شده است.
وی با بیان این خبر اظهار داشت: بیشترین خدمات دریافت شده مربوط به نمایش قبض با بیش از ۲۳۸ هزار مورد و پس از آن پرداخت بدهی با ۱۷۴ هزار مورد می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در ادامه با بیان اینکه بیش از ۴۶ درصد از خدمات ارائه شده در مردادماه امسال یعنی بیش از ۴۱۲ هزار خدمت از طریق نرم افزار موبایلی این شرکت ارائه شده است، گفت: بحمدالله با اطلاع رسانی گسترده درخصوص استفاده از درگاه های غیرحضوری، هم اکنون شاهد افزایش تعداد کاربران اپلیکیشن گاز در استان هستیم و البته باید تلاش کنیم تا در آینده همه مشترکین و متقاضیان گاز به خوبی از این نرم افزار استفاده کنند.
حسین اکبر همچنین درخصوص ارائه خدمات از سایر درگاه های غیرحضوری شرکت گاز گفت: در مردادماه امسال، ۲۶۲ هزار خدمت از طریق دفاتر پیشخوان، ۱۹۳ هزار خدمت از طریق سایت شرکت گاز استان گیلان و بیش از ۱۵ هزار خدمت از طریق تلفن گویای ۳۴۱۴ به مردم ارائه شده است.
وی در خاتمه با اشاره به وضعیت نامناسب کرونا در استان از همه مشترکین و متقاضیان گاز طبیعی درخواست کرد تا کلیه خدمات مورد نیاز خود را از درگاه های غیرحضوری دریافت کرده و برای حفظ سلامتی خود و اطرافیان حتی المقدور از مراجعه به ادارات گاز خودداری نمایند.