فرماندار شهرستان رشت گفت: مناسب‌سازی‌ها فقط برای رفع مسئولیت نباشد بلکه باید شرایط، امور فنی و دسترسی جامعه هدف در اولویت قرار گیرد.

به گزارش مهر گیلان -علی فتح‌اللهی امروز در ستاد هماهنگی و پیپگیری مناسب‌سازی شهرستان رشت که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در جامعه ما افراد با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گوناگون زندگی می‌کنند، لذا اگر می‌خواهیم خدماتی ارائه دهیم باید جامعه شمول بوده و به قشر خاصی بستگی نداشته باشد، هر چه خدمات ما جامعه شمول‌تر باشد یقینا اثرگذاری خود را خواهد گذاشت. فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه گیلان رتبه اول سالمندی کشور را دارد، افزود: باید این مسئله را در مناسب سازی‌ها مدنظر قرار دهیم، مهم این است که یک شخص بدون نیاز به دیگران و با اتکا به توانمندی خودش از معابر اصلی و فرعی استفاده کند. وی گفت: باید در شهری که هدف توسعه یافتگی است، ظرفیت زندگی ایمن، سالم و بدون متکی به افراد دیگر را فراهم کنیم؛ هر گروهی متناسب با جامعه مدنظر خود باید این اصل را مدنظر قرار دهد.  فتح‌اللهی بیان کرد: باید حتی جانمایی اتاق‌ها در فضای ادارات متناسب با توانمندی جامعه هدف و توانمندی افراد باشد، متاسفانه جانمایی‌ها در ادارات به شیوه‌ای شده که رئیس در بالاترین طبقه اتاق دارد و این تفکر باید تجدیدنظر شود. فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه تصمیمات در مناسب سازی باید براساس واقعیات و توانمندی جامعه باشد، تصریح کرد: مناسب‌سازی‌ها فقط برای رفع مسئولیت نباشد بلکه باید شرایط، امور فنی و دسترسی جامعه هدف در اولویت قرار گیرد. در هر پروژه عمرانی جدید نظیر سنگ‌فرش و ورودی‌ها، باید به نکات فنی و ملاحظات دقت کرد.