بهارمست گفت: حذف زوائد بصری، کاشت گلهای فصلی، توجه به وضعیت پارکهای سطح شهر در برنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار گیرد.

حذف زوائد بصری، کاشت گلهای فصلی، توجه به وضعیت پارکهای سطح شهر در برنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار گیرد.

 به گزارش مهرگیلان – علی بهارمست در دیدار صبح امروز شنبه ۳مهر ماه ۱۴۰۰با رئیس و معاونین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری طی سخنانی با تاکید بر اینکه باید تلاش نمائیم تا سرانه فضای سبز شهر رشت را به نقطه مطلوب و واقعی برسانیم، اظهار کرد: توزیع عادلانه فضای سبز در محلات یک ضرورت است و همه شهروندان باید دسترسی لازم به بوستانها و فضای سبز را در کوتاهترین فاصله از محل سکونت خود داشته باشند.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود المانهای سطح شهر را جزو شاخصه های شهری عنوان کرد و گفت: انتخاب طرح المانهای سطح شهر به دلیل ماندگاری و اثرگذاری بسیار حائز اهمیت بوده و میبایست با وسواس و نظارت دقیق انجام پذیرد و المانها با بهره گیری از هنرمندان و متخصصین ساخته شود که نماد هویت شهری تلقی گردد.

علی بهارمست ادامه داد: متاسفانه در رشت فاقد نورپردازی مناسب معابر و ساختمانها میباشیم که در این راستا باید عملکرد بهتری ارائه شود.

سرپرست شهرداری رشت، ساماندهی تابلوهای اصناف را از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد تا از بهم ریختگی وضعیت بصری سطح شهر جلوگیری گردد.

بهارمست در پایان بر ادامه و تکمیل اجرای پروژه آب خام تاکید نمود.